×

JAC 全球公司总部和技术中心

3937 Campus Drive
Pontiac, MI 48341

Ph. +1 (248) 874.1800

Fx. +1 (248) 874.1824

JAC 盐湖城工厂

225 South Industrial Drive
Saline, MI 48176

Ph. +1 (734) 944.8844

Fx. +1 (734) 429.4314

JAC 谢尔比工厂

12000 Shelby Technical Drive
Shelby Township, MI 48316

Ph. +1 (586) 254.1534

Fx. +1 (586) 254.1538

JAC 富兰克林工厂

266 Mary Johnson Drive
Franklin, GA 30217

Ph. +1 (706) 675.3341

Fx. +1 (706) 675.0209

JAC 欧洲总部和卡雷加多工厂

Quinta da Boa Água Estrada Nacional No. 3
Carregado 2580-595

Ph. 011.351.263.850.300

JAC 德国销售和客户支持

Niederstraße 18
40789 Monheim am Rhein

Ph. 49.172.468.5530

JAC 法国销售和客户支持

350 Rue de Vaugirard
75015 Paris, France

Ph. 011.33.689.09.2308

JAC 日本销售和客户支持

Kamakura City

Ph. 090.5782.92.50

JAC 巴西贝波合作伙伴

Bepo BR 116 Km 113, no 1155
B. Industrial São Marcos/RS

Ph. 55.54.3291.8200

JAC 亚洲总部和余姚工厂

Room 512, No. 618 Liuying Road Zhabei District
200070 Shanghai

JAC 制造余姚

No 30 Xingshun Road Yuyao Economic Development Zone Zhejiang Province
315400 Yuyao

© 2022 JAC Products. All Rights Reserved. | Site Credit